[TOP 11+] mẫu giường y tế cho bệnh nhân liệt, tai biến tốt nhất năm 2024

Giường bệnh nhân có thể tách thành xe lăn DCN09

[TOP 11+] mẫu giường y tế cho bệnh nhân liệt, tai biến tốt nhất năm 2024

Giường y tế cho bệnh nhân, đặc biệt là cho người bị liệt hoặc tai biến, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đặc biệt và đảm bảo sự thoải mái, an toàn và chăm sóc hiệu quả cho người sử dụng. Dưới đây là 11+ mẫu giường y tế cho bệnh nhân liệt, tai biến với các chức năng từ cơ bản đến cao cấp phục vụ tốt nhất cho người sử dụng trong năm 2023.

1. Giường y tế 1 tay quay Nikita NKT-DCN01

Giường y tế 1 tay quay Nikita NKT-DCN01
Giường y tế 1 tay quay Nikita NKT-DCN01

Xem thông tin chi tiết sản phẩm tại đây:

Giường y tế 1 tay quay cho bệnh nhân liệt, tai biến Nikita NKT-DCN01 gồm 8 chức năng chính sau:

 1. Nâng lưng từ 0° – 85° (giúp người bệnh ngồi thẳng)
 2. Hạ lưng từ 85°- 0° (chuyển người bệnh từ ngồi thành nằm)
 3. Cây truyền dịch tại giường
 4. Bàn ăn tại giường
 5. Bánh xe chịu lực 4 chiều giúp đẩy giường nhẹ nhàng
 6. Lan can cơ động  bảo vệ an toàn
 7. Đệm xơ dừa thông thoáng tránh thối thịt
 8. Chuyển thành tư thế ngồi giúp người bệnh chuyển tư thế có thể đọc sách, xem phim…

2. Giường y tế 2 tay quay Nikita NKT-DCN02

giường y tế cho bệnh nhân 2 tay quay cho bệnh nhân NKT-DCN02
Giường y tế cho bệnh nhân 2 tay quay cho bệnh nhân NKT-DCN02

Xem thông tin chi tiết sản phẩm tại đây:

Giường y tế 2 tay quay Nikita NKT-DCN02 gồm 9 chức năng chính sau

 1. Nâng lưng từ 0° – 85° (giúp người bệnh ngồi thẳng)
 2. Hạ lưng từ 85°- 0° (chuyển người bệnh từ ngồi thành nằm)
 3. Nâng chân từ 0°- 40° (treo chân tránh phù nề)
 4. Cây truyền dịch tại giường
 5. Bàn ăn tại giường
 6. Bánh xe chịu lực 4 chiều giúp đẩy giường nhẹ nhàng
 7. Lan can cơ động  bảo vệ an toàn
 8. Đệm xơ dừa thông thoáng tránh thối thịt
 9. Chuyển thành tư thế ngồi giúp người bệnh chuyển tư thế có thể đọc sách, xem phim…

3. Giường y tế 3 tay quay Nikita NKT-DCN03

 

Giường y tế 3 tay quay Nikita NKT-DCN03
Giường y tế 3 tay quay Nikita NKT-DCN03

Xem thông tin chi tiết sản phẩm tại đây:

Giường y tế 3 tay quay cho bệnh nhân liệt, tai biến Nikita NKT-DCN03 gồm 10 chức năng chính sau

 1. Nâng lưng từ 0° – 85° (giúp người bệnh ngồi thẳng)
 2. Hạ lưng từ 85°- 0° (chuyển người bệnh từ ngồi thành nằm)
 3. Nâng chân từ 0°- 40° (treo chân tránh phù nề)
 4. Bô vệ sinh: đi đại, tiểu tiện ngay tại giường
 5. Cây truyền dịch tại giường
 6. Bàn ăn tại giường
 7. Bánh xe chịu lực 4 chiều giúp đẩy giường nhẹ nhàng
 8. Lan can cơ động bảo vệ an toàn
 9. Đệm xơ dừa thông thoáng tránh thối thịt
 10. Chuyển thành tư thế ngồi giúp người bệnh chuyển tư thế có thể đọc sách, xem phim…

4. Giường y tế 4 tay quay Nikita NKT-DCN04

Giường y tế 4 tay quay Nikita NKT-DCN04
Giường y tế 4 tay quay Nikita NKT-DCN04

Xem thông tin chi tiết sản phẩm tại đây:

Giường y tế 4 tay quay cho bệnh nhân liệt Nikita NKT-DCN04 gồm 10 chức năng chính sau

 1. Nâng lưng từ 0° – 85° (giúp người bệnh ngồi thẳng)
 2. Hạ lưng từ 85°- 0° (chuyển người bệnh từ ngồi thành nằm)
 3. Nâng chân từ 0° – 40° (treo chân tránh phù nề)
 4. Hạ chân từ 0° – 45°(hạ thấp kết hợp dựng đầu tạo thành tư thế ngồi thoải mái)
 5. Lật nghiêng người sang trái 0° – 45°
 6. Lật nghiêng người sang phải từ 0° – 45°
 7. Cây truyền dịch tại giường
 8. Gội đầu tại giường
 9. Bô vệ sinh: đi đại, tiểu tiện ngay tại giường
 10. Lan can cơ động, bảo vệ an toàn
 11. Đệm sơ dừa thông thoáng tránh thối thịt
 12. Bánh xe chịu lực 4 chiều giúp đẩy giường nhẹ nhàng
 13. Bàn ăn tại giường
 14. Đổi thành tư thế ngồi đọc truyện, xem phim…

5. Giường y tế 5 tay quay Nikita NKT-DCN05

Giường y tế đa chức năng NKT-DCN05
Giường y tế đa chức năng NKT-DCN05

Xem thông tin chi tiết sản phẩm tại đây:

Giường y tế 5 tay quay cho bệnh nhân tai biến Nikita NKT-DCN05 gồm 13 chức năng chính sau

 1. Nâng lưng từ 0° – 85°
 2. Hạ lưng từ 85°- 0°
 3. Nâng chân từ 0° – 40° (treo chân tránh phù nề)
 4. Hạ chân từ 0° – 45° (hạ thấp kết hợp dựng đầu tạo thành tư thế ngồi thoải mái)
 5. Lật nghiêng người sang trái 0° – 45°
 6. Lật nghiêng người sang phải từ 0° – 45°
 7. Cây truyền dịch tại giường
 8. Gội đầu
 9. Bô vệ sinh: đi đại, tiểu tiện ngay tại giường
 10. Lan can cơ động, bảo vệ an toàn
 11. Bánh xe chịu lực 4 chiều giúp đẩy giường nhẹ nhàng
 12. Bàn ăn tại giường
 13. Đổi thành tư thế ngồi đọc truyện, xem phim…

6. Giường y tế nâng đùi – ôm vai Nikita NKT-DCN06

Giường y tế Nikita NKT-DCN06
Giường y tế Nikita NKT-DCN06

Xem thông tin chi tiết sản phẩm tại đây:

Giường y tế DCN06

Giường y tế Nikita NKT-DCN06 gồm 15 chức năng chính sau

 1. Nâng lưng từ 0° – 85° (giúp người bệnh ngồi thẳng)
 2. Hạ lưng từ 85°- 0° (chuyển người bệnh từ ngồi thành nằm)
 3. Nâng chân từ 0° – 40° (treo chân tránh phù nề)
 4. Hạ chân từ 0° – 45°(hạ thấp kết hợp dựng đầu tạo thành tư thế ngồi thoải mái)
 5. Lật nghiêng người sang trái 0° – 45°
 6. Lật nghiêng người sang phải từ 0° – 45°
 7. Cây truyền dịch tại giường
 8. Gội đầu
 9. Bô vệ sinh: đi đại, tiểu tiện ngay tại giường
 10. Lan can cơ động, bảo vệ an toàn
 11. Bánh xe chịu lực 4 chiều giúp đẩy giường nhẹ nhàng
 12. Bàn ăn tại giường
 13. Đổi thành tư thế ngồi đọc truyện, xem phim…
 14. Nâng cao đùi giúp người bệnh không bị trượt về phía trước
 15. Ôm cua lưng dành cho người bệnh xương – cơ.

7. Giường y tế tách xe lăn Nikita NKT-DCN09

Giường y tế tách xe lăn Nikita NKT-DCN09
Giường y tế tách xe lăn Nikita NKT-DCN09

Xem thông tin chi tiết sản phẩm tại đây:

Giường y tế tách xe lăn DCN09

Giường y tế Nikita NKT-DCN09 gồm 12 chức năng chính sau

 1. Nâng lưng từ 0° – 85°
 2. Hạ lưng từ 85°- 0°
 3. Nâng chân từ 0° – 45°
 4. Hạ chân đến góc 90°
 5. Cây truyền dịch
 6. Bô vệ sinh: đi đại, tiểu tiện ngay tại giường
 7. Chuyển thành tư thế ngồi đọc truyện, xem phim…
 8. Bánh xe 4 chiều chịu lực
 9. Lan can cơ động, bảo vệ an toàn
 10. Bàn ăn tại giường
 11. Chuyển thành tư thế xe lăn
 12. Ôm cua lưng dành cho người bệnh xương – cơ

8. Giường y tế tự động dùng điện Nikita NKT-DCN16

Giường y tế tự động dùng điện Nikita NKT-DCN16
Giường y tế tự động dùng điện Nikita NKT-DCN16

Xem thông tin chi tiết sản phẩm tại đây:

Giường y tế điều khiển điện DCN16

Giường y tế Nikita NKT-DCN16 gồm 16 chức năng chính sau

 1. Nâng lưng từ 0° – 85°
 2. Hạ lưng từ 85°- 0°
 3. Nâng chân từ 0° – 40° (treo chân tránh phù nề)
 4. Hạ chân từ 0° – 45° (hạ thấp kết hợp dựng đầu tạo thành tư thế ngồi thoải mái)
 5. Lật nghiêng người sang trái 0° – 45°
 6. Lật nghiêng người sang phải từ 0° – 45°
 7. Cây truyền dịch
 8. Gội đầu tại giường
 9. Bô vệ sinh: đi đại, tiểu tiện ngay tại giường
 10. Tư thế ngồi xe lăn
 11. Bánh xe chịu lực 4 chiều giúp đẩy giường nhẹ nhàng
 12. Bàn ăn cơ động
 13. Thành giường cơ động, bảo vệ an toàn
 14. Ôm vai, giúp ngồi thẳng an toàn
 15. Nâng đùi, giúp đi vệ sinh dễ dàng hơn
 16. Khi mất điện có thể chuyển sang chế độ tay quay để sử dụng

Ngoài các sản phẩm giường y tế đa chức năng trên, NIKITA còn rất nhiều loại giường y tế với các chức năng là mẫu mã khác nhau. Nếu Quý khách quan tâm về tất cả các loại sản phẩm mà NIKITA đang cung cấp, Quý khách có thể xem trên website: https://giuongbenh.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline của NIKITA để được tư vấn chọn lựa mẫu sản phẩm phù hợp nhất. Xin cảm ơn!


Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH TMĐT SẢN XUẤT TAM DƯƠNG

Văn Phòng tại TPHCM:
Địa chỉ: 551/212/27 Lê Văn Khương, Khu Phố 7, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh

Văn Phòng tại Hà Nội:
Địa chỉ: Kho Thang NIKITA, KM2, Đường Phan Trọng Tuệ, Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội (cạnh kho đá Tùng Phương)

Hotline: 0817 360 826 – 0989 666 580
Email: quynhlam.hn@gmail.com
Website: https://giuongbenh.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/nikitavnstore/