Các chương trình khuyến mãi

SIÊU GIẢM GIÁ

Giảm 39% Giá Xe Lăn Khi Mua Giường Bệnh

Thời Gian Áp Dụng: 10/03/2023

MUA 1 TẶNG 1

Áp Dụng Khi Mua Giường Gấp 2 – Gấp 3

Thời Gian Áp Dụng: 17/04/2023

Tặng lót bô khi mua giường DCN16

MUA 1 TẶNG 1

Áp Dụng Khi Mua Giường DCN16 – Tặng 1 Lót Bô

Thời Gian Áp Dụng: 21/06/2023

MUA 1 – TẶNG 1

Áp Dụng Khi Mua Ghế Gấp 139 – Tặng 1 Lưới 139

Thời Gian Áp Dụng: 06/07/2023