Giường y tế đa chức năng NKT-DCN02

7.850.000 VNĐ

 
2 TAY QUAY - 9 CHỨC NĂNG

Giường y tế đa chức năng NKT-DCN03

8.680.000 VNĐ

 
3 TAY - 10 CHỨC NĂNG

Giường y tế đa chức năng NKT-DCN04

10.990.000 VNĐ

 
4 TAY QUAY - 13 CHỨC NĂNG

Giường y tế đa chức năng NKT-DCN05

10.990.000 VNĐ

 
5 TAY - 13 CHỨC NĂNG

Giường y tế đa chức năng NKT-DCN06

12.590.000 VNĐ

 
4 TAY - 15 CHỨC NĂNG

Giường y tế tách xe lăn NKT-DCN09

16.990.000 VNĐ

 
 2 TAY QUAY - 12 CHỨC NĂNG

Giường bệnh tự động 16 chức năng NKT-DCN16

18.990.000 VNĐ

 
ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG & CƠ

Giường y tế 1 tay quay Nikita NKT-DCN01

0 VNĐ

Hàng đặt chỉ dành cho công trình số lượng lớn
Trang 1