Giường y tế đa chức năng NKT-DCN02

7.850.000 VNĐ

 
 2 TAY QUAY - 9 CHỨC NĂNG
 
 
 
 

Giường y tế đa chức năng NKT-DCN03

8.680.000 VNĐ

 
3 TAY - 10 CHỨC NĂNG
 

Giường y tế đa chức năng NKT-DCN04

10.990.000 VNĐ

 
4 TAY QUAY - 13 CHỨC NĂNG
 

Giường y tế đa chức năng NKT-DCN05

10.990.000 VNĐ

 
5 TAY - 13 CHỨC NĂNG
 

Giường y tế đa chức năng NKT-DCN06

12.590.000 VNĐ

 
4 TAY - 15 CHỨC NĂNG
 

Giường y tế tách xe lăn NKT-DCN09

16.990.000 VNĐ

12 CHỨC NĂNG: nâng hạ lưng, chân, ôm lưng, tách xe lăn, bô vệ sinh, cây truyền dịch
 

Giường y tế 1 tay quay Nikita NKT-DCN01

0 VNĐ

Hàng đặt chỉ dành cho công trình số lượng lớn

Giường y tế đa chức năng BELTO-BT02

0 VNĐ

 
 2 TAY QUAY - 9 CHỨC NĂNG
Hàng đặt chỉ dành cho công trình số lượng lớn

Giường y tế đa chức năng BELTO-BT03

0 VNĐ

 
 3 TAY - 10 CHỨC NĂNG

Giường y tế đa chức năng BELTO-BT04

0 VNĐ

 
4 TAY QUAY - 13 CHỨC NĂNG

Giường y tế đa chức năng BELTO-BT05

0 VNĐ

 
 5 TAY - 13 CHỨC NĂNG
Trang 1