Giường y tế đa chức năng BELTO-BT02

5.500.000 VNĐ

 2 TAY QUAY - 9 CHỨC NĂNG
Hàng đặt chỉ dành cho công trình số lượng lớn
 

Giường y tế đa chức năng BELTO-BT03

0 VNĐ

 3 TAY - 10 CHỨC NĂNG
 

Giường y tế đa chức năng BELTO-BT04

0 VNĐ

4 TAY QUAY - 13 CHỨC NĂNG

Giường y tế đa chức năng BELTO-BT05

0 VNĐ

 5 TAY - 13 CHỨC NĂNG
 

Giường y tế đa chức năng NKT-DCN02

6.500.000 VNĐ

 2 TAY QUAY - 9 CHỨC NĂNG
 
 
 
 

Giường y tế đa chức năng NKT-DCN03

7.500.000 VNĐ

3 TAY - 10 CHỨC NĂNG
 

Giường y tế đa chức năng NKT-DCN04

10.500.000 VNĐ

4 TAY QUAY - 13 CHỨC NĂNG
Tặng: tấm lót vệ sinh

Giường y tế đa chức năng NKT-DCN05

9.900.000 VNĐ

5 TAY - 13 CHỨC NĂNG
 

Giường y tế đa chức năng NKT-DCN06

10.900.000 VNĐ

4 TAY - 15 CHỨC NĂNG
 
 

Giường y tế 1 tay quay Nikita NKT-DCN01

0 VNĐ

Hàng đặt chỉ dành cho công trình số lượng lớn
Trang 1