Giường y tế đa chức năng BELTO-BT02

6.000.000 VNĐ

 2 TAY QUAY - 9 CHỨC NĂNG
Hàng đặt chỉ dành cho công trình số lượng lớn

Giường y tế đa chức năng BELTO-BT03

0 VNĐ

 3 TAY - 10 CHỨC NĂNG
 

Giường y tế đa chức năng BELTO-BT04

0 VNĐ

4 TAY QUAY - 13 CHỨC NĂNG

Giường y tế đa chức năng BELTO-BT05

0 VNĐ

 5 TAY - 13 CHỨC NĂNG
 

Giường y tế đa chức năng NKT-DCN02

6.680.000 VNĐ

GIÁ SAU THUẾ: 7.348.000
 2 TAY QUAY - 9 CHỨC NĂNG
 
 
 
 
 

Giường y tế đa chức năng NKT-DCN03

7.600.000 VNĐ

GIÁ SAU THUẾ: 8.360.000
3 TAY - 10 CHỨC NĂNG
 

Giường y tế đa chức năng NKT-DCN04

10.500.000 VNĐ

GIÁ SAU THUẾ: 11.550.000
4 TAY QUAY - 13 CHỨC NĂNG
Tặng: tấm lót vệ sinh

Giường y tế đa chức năng NKT-DCN05

9.900.000 VNĐ

GIÁ SAU THUẾ: 10.890.000
5 TAY - 13 CHỨC NĂNG
 

Giường y tế đa chức năng NKT-DCN06

10.990.000 VNĐ

GIÁ SAU THUẾ: 12.089.000
4 TAY - 15 CHỨC NĂNG
 

Giường y tế 1 tay quay Nikita NKT-DCN01

0 VNĐ

Hàng đặt chỉ dành cho công trình số lượng lớn
Trang 1